L-Car

729 414 480

ul. Szwedzka 10 Zalasewo

Strona główna Cennik Flota Regulamin Kontakt
Regulamin określa postanowienia najmu samochodów zawartej między I Car a Najemcą.

1. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna która:
- ukończyła 21 lat
- posiada dwa wymagane dokumenty tożsamości z zdjęciem (np: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
- najemcą może być osoba, która posiada prawo jazdy ponad 24 miesiące Gdy Najemca wpisany w umowie najmu nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym punkcie to firma wypozyczająca ma prawo do odstąpienia od umowy najmu.
2. Nie mozna wynajętego samochodu udostępniać osobom trzecim oraz taki samochód nie podlega podnajmowi.
3. Gdy rezerwacja samochodu zostanie złożona za pośrednictwem naszej strony musi ona zostać potwierdzona przez wynajmującego, który skontaktuje się telefonicznie by potwierdzić i ustalic datę podpisania umowy.
4. Podczas wynajmu samochodu zabrania się:
- przekraczania prędkości powyżej 120km/h
- palenia tytoniu czy innych używek
- używania samochodu do nauki jazdy
- holowania innych samochodów
- brania udziału w np: wyściagach, rajdach
- przewożenie większej ilości bagażów
5. Nie wolno przekraczać granicy RP chyba że wynajmujący wyrazi pisemną zgodę na przekroczenie granicy RP. Gdy wynajmujący nie wyrazi na to zgody i Najemca samowolnie przekroczy granicę RP, wtedy Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów np: naprawy czy holowania pojazdu.
6. Opłaty za wynajem pojazdu są pobierane z góry oraz wymagana jest wpłata kaucji:
- 500,00 zł dla Najemcy, który posiada prawo jazdy dłużej niż 2 lata
7. Przekazanie samochodu odbywa się po podpisaniu umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po obejrzeniu samochodu. Przy zwrocie pojazdu również towarzyszy przejrzenie samochodu.
8. W koszta wliczone jest ubezpieczenie OC i AC ( AC nie obejmuje uszkodzeń: szyb, tapicerki czy kół)
9. Gdy pojazd zostanie zwrócony przed zakończeniem umowy, kwota pobrana nie podlega zwrotowi.
10. Pojazd wydany jest z pełnym bakiem paliwa i również z pełnym bakiem musi zostać zwrócony.
11. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania samochodu. Koszt 40 zł
12. Koszta wynajmu pojazdu sa naliczane za dobę. Jeśli Najemca spóźni się o więcej niż 1 godzinę to koszta są naliczane za następną dobę.
13. Najemca może przedłużyć okres wynajmu za zgodą wynajmującego ( może się zgodzić ale nie musi).
- Zamiar przedłużenia umowy musi być zgłoszone minimum 12 godzin przed końcem terminu zwrotu pojazdu.
- Kiedy Najemca chce przedłużyć umowę o czas przekraczający 24 godziny to wtedy wymagane jest podpisanie aneksu do umowy lub podpisania kolejnej umowy.
- Brak informacji od Najemcy o zamiarze przedłużenia umowy lub nie zwrócenie samochodu w czasie 24 godzin od momentu zakończenia umowy, potraktowane zostaje to jako przywłaszczenie sobie samochodu i sprawa jest zgłoszona na Policje.
14. Podczas użytkowania pojazdu Najemca zobowiązuje się do:
- Posiadania niezbędnych dokumentów przez prawo ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie oraz umowę najmu pojazdu )
- Na koszt własny np: sprawdzenie oraz uzupełnienie: paliwa, płynu w spryskiwaczach, oleju silnikowego, płynu chłodzącego a także sprawdzenie sprawności świateł i jeśli jest potrzeba to naprawa ogumienia.
- zabezpieczania pojazdu za każdym razem przed kradzieżą
15. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia policji oraz wynajmującego w przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu oraz do uzyskania dokumentu potwierdzającego taką sytuację. Kradzież czy uszkodzenie pojazdu bez względu na sprawcę tzw. "udział własny w szkodzie" spowoduje utratę kaucji - 500,00 zł albo 800,00 zł
16. Brak części pojazdu a także wyposażenia Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną, a dodatkowo za szkodę spowodowaną przez Najemcę niewłaściwym użytkowaniem samochodu:
- brakujący klucz: kara umowna 800,00 zł a także Najemca będzie obciążony kosztami za każdy dzień postoju samochodu spowodowany uzupełnieniem brakującej rzeczy kwotą 50,00 zł
- brakujący dowód rejestracyjny, tablicy rejestracyjnej, naklejki na szybie bądź polisy ubezpieczeniowej : kara umowna za każdą brakującą rzecz wynosi 350,00zł
17. Podczas okresu umowy Najemcy zabrania się napraw i przeróbek pojazdu na własną rękę. O każdej awarii samochodu należy poinformować Wynajmującego.
- Gdy umowa najmu jest długoterminowa dopuszcza się np: napraw samochodu ale tylko za porozumieniem z Wynajmującym
18. Jeżeli uszkodzenie samochodu jest w wyniku kolizji Najemca natychmiast powinien zawiadomić policję oraz Wynajmującego. Gdy dalsza jazda jest niemożliwa należy odholować pojazd za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zabrania się Najemcy podejmowania samodzielnych decyzji o odholowaniu z miejsca kolizji.
19. Gdy Najemca uczestniczy bądź spowoduje szkody komunikacyjne podczas trwania umowy bez względu na sprawcę, Wynajmujący traci kaucję 500,00zł lub 800,00zł, pokrywa koszty naprawy do 1500zł netto.
20. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody/straty w niżej wymienionych przypadkach:
- kradzież dokomentów, kluczyków
- kradzież samochodu
- kierowanie pojazdem przez osobę nieumieszczoną w umowie najmu
- prowadzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków, śródków psychotropowych lub odurzających
- Najemca prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku
- uszkodzenie pojazdu poprzez przekroczenie dozwolonej prędkości
- inne naruszenie przepisów o ruchu drogowym
21. Przekroczenie 150km/dobę - opłata 30 gr za każdy rozpoczęty km
22. W czasie trwania umowy Najemca odpowiada za wszelkie wykroczenia czy mandaty
23. 50,00 zł to dodatkowa opłata za obsługę w terminach:
- 19:00 - 22:00 w dni powszednie
- 14:00 - 22:00 w soboty
- oraz w niedzielę i święta
24. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą sądownie.
25. Wszystkie ceny podane na stronie www.l-car.info.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
26. Jeśli wynajmujący spowoduje wypadek albo stłuczkę z jego winy, pokrywa koszt postoju samochodu na czas naprawy i odbioru dokumentów.
© L Car. Strona stworzona przez Marcina Michalskiego